Opći uvjeti

OPĆI UVJETI
UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNET TRGOVINE BAGAT


1. OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Nositelj svih prava na Internet trgovini bagat.hr i pružatelj usluge internet prodaje putem bagatinternet trgovine je Društvo EUROROBOT d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Nadinska 11, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem upisa (MBS): 080714018, OIB: 51253802239, EUID HRSR.080714018 kao prodavatelj (dalje u tekstu: EUROROBOT).

EUROROBOT putem navedene stranice pruža uslugu prodaje (dalje u tekstu: bagatinternet trgovina). Korištenjem usluge bagatinternet trgovine i svih pridruženih stranica i servisa na bagat.hr domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem bagatinternet trgovine te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i bagatinternet trgovine, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.


Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.
EUROROBOT pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.


EUROROBOT pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio bagatinternet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.


EUROROBOT pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge bagatinternet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.


Korištenje usluga bagatinternet trgovine odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje bagatinternet trgovine od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Eurorobot ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.
Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost i isti se ne mogu smatrati zamjenom za liječničku ili nutricionističku terapiju.


Eurorobot internet trgovina se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na bagat.hr. bagatinternet trgovina zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.
bagatinternet trgovina ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvodu. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda.


2. UVJETI PRODAJE
I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji
Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu EUROROBOTA za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i EUROROBOTA, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.


Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem bagatinternet trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.
Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu EUROROBOTA na jedan od slijedećih načina:
• odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem interneta
• odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem 01/ 56 19 242

 

OBAVIJEST O PRAVU NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI

a) PODRUČJE PRIMJENE

Ove upute odnose se isključivo na potrošače u smislu odredbi zakona o zaštiti potrošača, odnosno na svaku fizičku osobu koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

b) PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI I PRIMJERAK OBRASCA ZA JEDNOSTARNI RASKID

Kao potrošač imate pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji sklopljen sa nama kao Prodavateljem, putem online kupovine, i to u roku od 14 dana.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to slanjem obrasca na našu email adresu.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora nalazi se na našoj mrežnoj stranici www.eurorobot.hr te isti možete ispuniti i poslati na email adresu info@eurorobot.hr. – Obrazac na poveznici

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostaviti ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

 

 

c) GUBITAK PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat Proizvoda:

•        ukoliko isti ne dostavi pisanu obavijest o svojoj odluci da raskida ugovor;

•        ukoliko isti ne dostavi pisanu obavijest o svojoj odluci da raskida ugovor u roku od 14 dana od dana primitka Proizvoda;

•        ukoliko isti ne izvrši povrat Proizvoda u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskida ugovor;

•        Proizvodu koji je napravljen prema točnim uputama Kupca i prilagođen njegovim osobnim potrebama;

•        Kupac posebno zahtijevao posjet Prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja;

•        Proizvodu koji zbog svoje prirode nije prikladan za povrat;

•        Proizvodu koji je po svojoj prirodi neraskidivo povezan s drugim predmetima.

d)  RAČUNANJE ROKA ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana:

(a) »kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, proizvod koji je predmet ugovora predan u posjed«,

- u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora

(b) »kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda«

- u slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi na više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o proizvodu koji se dostavlja u više komada ili više pošiljki

(c) »kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda,

- ako je ugovorena redovita isporuka proizvoda kroz određeni vremenski period

e) POVRAT UPLAĆENOG IZNOSA

Ako jednostrano raskinete ugovor o kupoprodaji, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

 

Međutim, povrat novca odlažemo sve dok nam proizvod ne bude vraćen ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam proizvod poslali nazad.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

f) POVRAT PROIZVODA

Proizvod vratite na našu adresu sjedišta EUROROBOT d.o.o., Nadinska 11, Zagreb bez odgode, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete proizvod nama.

Molimo Vas da vratite Proizvod sa svim pripadajućim dijelovima zajedno s kopijom računa i/ili drugim relevantnim dokumentom te jamstvom (ukoliko postoji) putem emaila na email adresu info@eurorobot.hr.

g) TROŠKOVI POVRATA PROIZVODA

Izravne troškove povrata proizvoda, morate snositi sami.

h) ODGOVORNOST KUPCA ZA UMANJENJE VRIJEDNOSTI PROIZVODA

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja istim, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

II) Uvjeti i postupak kupnje
Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.
Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi će biti u ponudi za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca. Sve cijene su izražene u eurima (EUR). U sve cijene je uračunat PDV.
Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@eurorobot.hr ili na telefonski broj 01/56 19 242 kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj 01/56 19 242 i pomoći ćemo vam kod narudžbe.


III) Dostava i uvjeti dostave
• trošak dostave obračunava se prilikom kupnje proizvoda i izdaja vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave
• trošak dostave bit će iskazan u ponudi uz cijenu proizvoda
• trošak dostave na području Republike Hrvatske iznosi 4,99 € bez obzira na adresu kupca
• rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 10 – 14 dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom
• u slučaju primjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike


IV) Reklamacije i prigovori
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti EUROROBOT-u, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.
Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:
• na adresu: EUROROBOT d.o.o., Nadinska 11, 10010 Zagreb
• na e-mail adresu: info@eurorobot.hr
U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Eurorobot internet trgovina vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi EUROROBOT.
U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi EUROROBOT, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.


V) Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servis
Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.
U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.
Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.
Jamstvo ne isključuje odgovornost trgovca za materijalne nedostatke proizvoda.


VI) Način i postupak plaćanja
Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:
a) Plaćanje predračunom. Nakon potvrde narudžbe, EUROROBOT na e-mail adresu kupca dostavlja predračun. Nakon primitka uplate u skladu s predračunom pokreće se postupak isporuke.
b) Plaćanje gotovinom – pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.
c) Plaćanje karticama (putem telefonske autorizacije)


3. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI
EUROROBOT se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika bagatinternet trgovine te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. EUROROBOT može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi EUROROBOT-u.
EUROROBOT će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga EUROROBOT-a. EUROROBOT prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe bagatinternet trgovine bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.
Bagat internet trgovina prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. bagatinternet trgovina će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja web stranice od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke bagatinternet trgovina će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.


4. NAČELO PRIVATNOSTI


Politika zaštite osobnih podataka


Naša politika zaštite osobnih podataka – ukratko
•Niti u kojem slučaju nećemo zloupotrijebiti Vaše osobne podatke.
•Vaše kontakt podatke ili Vaše osobne podatke nećemo otkriti nekoj trećoj osobi osim ako zakon nalaže drugačije.
•Nećemo Vam slati elektronske poruke ili obavijesti ukoliko niste dali privolu, osim u slučaju elektronskih transakcija.
•Kada god zaželite jednostavno se možete odjaviti od primanja naših elektronskih poruka ili obavijesti.


Naša politika zaštite osobnih podataka – detaljno


Izjava tvrtke EUROROBOT d.o.o. o zaštiti osobnih podataka
Zaštita osobnih podataka naših korisnika poseban je interes naše tvrtke. Sve aktivnosti tvrtke EUROROBOT d.o.o. na internetu u skladu su s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i državnim zakonima koji su na snazi u zemljama srednje i istočne Europe. U Republici Hrvatskoj pridržavamo se Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (42/2018). EUROROBOT d.o.o. pridržava se Zaštite privatnosti pri dobivanju podataka.


Prikupljanje i obrada osobnih podataka
Osobni podatak je informacija kojom se utvrđuje Vaš identitet, npr. Vaše ime, prezime, e-mail adresa ili adresa stanovanja. EUROROBOT d.o.o. ne prikuplja i ne obrađuje Vaše osobne podatke, osim kada Vi date privolu naručivanjem proizvoda, naših elektronskih obavijesti (e-časopis i sl.) ili sudjelovanjem u našim nagradnim igrama.


Korištenje i odavanje osobnih podataka
EUROROBOT d.o.o. koristit će Vaše osobne podatke samo u svrhu tehničke administracije na Web lokaciji tako da biste imali pristup posebnim informacijama, ili u svrhu komunikacije s Vama. EUROROBOT d.o.o. neće dostavljati Vaše osobne podatke trećoj osobi osim ako zakon nalaže drugačije.
Narudžbe, ankete i natjecanja
EUROROBOT d.o.o. traži informacije od korisnika na obrascu na kojemu korisnik daje informacije za kontakt (kao što su e-mail adresa, ime i adresa za dostavu). Te se informacije koriste za fakturiranje i za ispunjavanje kupčevih narudžbi. Ove kontakt informacije se koriste i za kontaktiranje korisnika radi provjere narudžbe/podataka ili u slučaju problema u obradi neke narudžbe.
Povremeno se na internet stranicama korisnici pozivaju na sudjelovanje u raznim anketama ili natjecanjima ili se poziv na sudjelovanje šalje u elektronskim obavijestima (e-časopis i sl.). Sudjelovanje u ovim anketama ili natjecanjima je potpuno dobrovoljno i korisnik može izabrati želi li dati ove informacije ili ne. Zatražene informacije mogu uključiti informacije za kontakt (e-mail adresa, ime i adresa) ili demografske informacije (spol, dob i sl.). Informacije pribavljene anketom bit će korištene u svrhe praćenja ili unapređivanja korištenja i zadovoljstva korisnika. Kod natjecanja kontakt informacije koristit će se i za registriranje sudionika, objavu pobjednika, dodjeljivanje nagrada i sl.
Zaposleni u EUROROBOT d.o.o. su obvezni poštovati povjerljivost Vaših podataka i podliježu sporazumu o razotkrivanju osobnih podataka.


Sloboda izbora
Osobne informacije koje dajete tvrtci EUROROBOT d.o.o. kontrolirate sami. Ukoliko odlučite da ne želite dati svoje podatke tvrtci EUROROBOT d.o.o. nećete moći pristupiti nekim područjima na našim internetskim stranicama. Korisnici koji žele povući privolu za kontaktiranje mogu to učiniti klikom na posebno istaknuti link odjave koji se nalazi u svakoj elektronskoj obavijesti koju primaju ili slanjem zahtjeva za ispis na našu e-mail adresu: info@eurorobot.hr.
Kod povlačenja privole za kontaktiranje slanjem zahtjeva za ispis na našu e-mail adresu morate poslati kontakt informacije i točnu e-mail adresu koja se odjavljuje (u slučaju da imate više od jedne e-mail adrese, obavezno navedite koju odjavljujete ili to učinite za sve e-mail adrese).
Ako se Vaši osobni podaci promijene (npr. e-mail adresa, kućna adresa, broj fiksnog ili mobilnog telefona, poštanski broj i sl.), molimo da nas o promjenama obavijestite na adresu: info@eurorobot.hr
Automatski zabilježeni podaci (koji nisu osobni)
Kada posjetite internetske stranice tvrtke EUROROBOT d.o.o., automatski se zabilježe (a ne kao dio prijave) općeniti neosobni podaci (koji ste internet pretraživač koristili, broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na našim stranicama, koje ste stranice gledali). Te informacije koristimo kako bismo ocijenili posjećenost naših internetskih stranica, te poboljšali njihov sadržaj i funkcionalnost. Vaši se podaci ne koriste u druge svrhe, niti se ustupaju trećoj osobi osim ako zakon nalaže drugačije.


Cookies („Kolačići“)
„Cookies“ („kolačići“) su male datoteke koje su privremeno pohranjene na Vaš tvrdi disk, tako da naša stranica prepozna Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite. EUROROBOT d.o.o. koristi ih isključivo zbog prikupljanja podataka koji su vezani za posjetu našim internet stranicama, zbog dodatne funkcionalnosti ili u svrhu procjene djelotvornosti svoje prisutnosti na internetu.
Sigurnost
EUROROBOT d.o.o. poduzima velike mjere sigurnosti osobnih podataka. Vaši podaci zaštićeni su od gubitka, uništenja, mijenjanja/krivotvorenja, manipulacije i nedozvoljenog pristupa, kao i od nedozvoljenog razotkrivanja.


Maloljetnici
EUROROBOT d.o.o. savjetuje svim roditeljima i starateljima da nauče svoju djecu kako sigurno i odgovorno koristiti svoje osobne podatke na Internetu. Maloljetnici ne bi smjeli ostavljati nikakve osobne podatke na internet stranici tvrtke EUROROBOT d.o.o. bez dopuštenja roditelja ili staratelja. EUROROBOT d.o.o. nikada neće namjerno prikupiti podatke od maloljetnika i iskoristiti ih na bilo koji način, ili ih otkriti trećoj osobi bez dopuštenja osim ako zakon nalaže drugačije.
EUROROBOT d.o.o. zahtijeva da maloljetnici ne kupuju niti sudjeluju u drugim pravnim poslovima u odnosu na naše proizvode i usluge bez suglasnosti roditelja ili zakonskog skrbnika i ne želi primati osobne informacije direktno od maloljetnika, no ponekad ne može odrediti dob osoba koje u takvim poslovima sudjeluju ili daju osobne podatke. Ako nam maloljetnik (po propisima pozitivnih zakona) ipak dostavi osobne podatke bez pristanka roditelja ili zakonskog staratelja, molimo roditelje ili staratelje da nas o tome obavijeste da bismo uklonili te informacije.


Veze prema ostalim internet stranicama
Ova izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se na sve internetske stranice tvrtke EUROROBOT d.o.o., njezine poddomene, elektronske obavijesti na www.eurorobot.hr te početnu stranicu koju održava EUROROBOT d.o.o.. Internet stranice na ovoj početnoj stranici mogu sadržavati veze prema drugim dobavljačima unutar ili izvan EUROROBOT d.o.o. na koje se ne odnosi ova izjava o zaštiti osobnih podataka. Kada napuštate neku od internet stranica tvrtke EUROROBOT d.o.o., molimo vas da pročitate izjave o privatnosti na svakoj internet stranici koja prikuplja osobne podatke.


Pravo na informacije
Ako imate pitanja u vezi naše politike zaštite osobnih podataka ili kako se obrađuju vaši osobni podaci, slobodno kontaktirajte našeg predstavnika za zaštitu privatnosti putem e-maila na: info@eurorobot.hr
Na Vaš zahtjev brzo ćete dobiti informacije – pismeno i u skladu sa zakonom – o tome koji su Vaši osobni podaci, ako uopće jesu, prikupljeni za vrijeme Vašeg posjeta Internet stranicama tvrtke EUROROBOT d.o.o..


Obavijest o promjenama
Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim internet stranicama i na drugim mjestima na kojima smatramo da je to potrebno.

 

Koristimo kolačiće/cookies. Nastavljajući koristiti našu web stranicu, prihvaćate njihovu upotrebu! Više pročitajte ovdje

Slažem se